ARBORETUM VOLČJI POTOK

VOLČJI POTOK 3, 1235 VOLČJI POTOK
DDV ID številka:
SI16505638
Zavezanec za DDV:
Da
Matična številka:
5051894000
Znesek osnovnega kapitala:
--
Okrožno sodišče v Ljubljani, št. vložka 10090400